היבטי ביטחון במשפט הפלילי

תואר שני לעו"ד - מסלול פלילי

99646

ד"ר מנחם פינקלשטיין

מועדי הבחינות (נכון ל - 15.03.05): מועד א'-29/07/05, מועד ב': 30/09/05

עדכון אחרון: 13/08/2010 00:46

סילבוס תשס"ה


סיכומי שיעור

תשס"ה:

מחברת קורס מצטברת - שירה אלקלעי

מחברת שירה משולבת פסיקה - רווית זיכרמן

מחברת קורס מצטברת (בכתב יד) - גיל באיער


סיכומי פסיקה  (לפי סדר הסילבוס)

           שיעור 1: בג"ץ 390/79 - דויקאת + תמצית

           שיעור 2: ע"א 503/87 - שפק , בג"ץ 695/88 - אדלר , בג"ץ 4723/96 - עטייה

           שיעורים 4-3: בג"ץ 243/80 - מדז'ינסקי + תמצית , בג"ץ 118/80 - גרינשטיין , בג"ץ 106/01 - מועד + תמצית ,                 

                               ע' 123/02 - אל"ם ש' נ' התצ"ר , ע' 256/96 - ביבאסבג"ץ 7074/93 - סויסא , דנ"פ 1397/03 - שבס ,          

                               בג"ץ 5000/95 - ברטלה , בג"ץ 1284/99 - פלונית                                  

           שיעורים 6-5: בג"ץ 4550/94 - אישה + תמצית , בג"ץ 6009/94 - שפרן , בג"ץ 2702/97 - פלונים + תמצית

                               בג"ץ 6208/96 - מור חיים , בג"ץ 7232/01 - מהדי יוסוף , בג"ץ 425/89 - צופאן ,                  

                               רע"א 1412/94 - הסתדרות מדיצינית הדסה , ב"ש 42/03 - התצ"ר נ' סמל ב'

           שיעור 7:        ע"פ 349/88 - דוד כהן , ע"מ 33/95 - ויסאם , ע"מ 22/00 - אולמן

           שיעורים 9-8: ע"פ 486/88 - אנקונינה + תמצית , בג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים + תמצית ,

                               בג"ץ 4668/01 - ח"כ שריד

           שיעור 10:      בג"ץ 7622/02 - זונשטיין + תמצית , בג"ץ 1380/02 - יונתן בן ארצי , בג"ץ 3238/04 - יונתן בו ארצי

           שיעורים 12-11: בג"ץ 7015/02 - עג'ורי + תמצית , בג"ץ 3114/02 - ח"כ ברכה , בג"ץ 3451/02 - אלמדני ,

                                   בג"ץ 3239/02 - מרעב , בג"ץ 2056/04 - בית סוריק


חקיקה

        

           פקודת סדרי השלטון והמשפט - סע' 18

           פקודת צה"ל

        חוק יסוד הצבא            

           חוק יסוד הממשלה - סע' 32      

           חוק שירות ביטחון - סע' 26-21א

           חסד"פ - סעיף 2

           חש"ץ - סע' 125-122 , סע' 136 , סע' 168 , סע' 184-177, 203-194, 308, 440ט, 443-441 , סע' 533-533א ,                    

           סע' 539-537א , ריכוז הסעיפים המהותיים בחש"ץ במסמך אחד  

           חוק העונשין: סעיפי הצורך והצידוק

           אמנת ג'נבה הרביעית - סעיף 78


הכנה למבחן

          סיכום החומר - גבי

          סיכום החומר - שירה אלקלעי


מבחנים

          תשס"ה - מועד א'