חסיונות

תואר שני לעו"ד - מסלול פלילי

99-645

השופט ד"ר עודד מודריק

עדכון אחרון: 03/05/2007 01:47

סיכומי שיעור

מחברת כיתה תשס"ה - שירה אלקלעי

סיכום תמציתי - שירה אלקלעי


פסיקה

סיכומי פסיקה - שירה אלקלעי

פסיקה מלאה (34 פסד"ים והחלטות שהוזכרו במהלך הקורס):

ע"א 61/84 - ביאזי , ע"א 4384/90 - ואתורי , רע"א 7431/96 - יפת , ד"נ 23/85 - טובול ,

ע"פ 115/82 - מועדי , ד"נ 3081/91 - קוזלי , ע"פ 6613/99 - סמירק , בג"ץ 711/87 - חמדאן ,

ע"פ 1152/91 - סיקסיק , בש"פ 6392/97 - בלביסי , ע"פ 3052/00 - לואבנה ,

בש"פ 4796/03 - מוזס ,ב "ש 838/84 - ליבני , בש"א 723/97 - בנזימן ,

רע"פ 8600/03 - גלעד שרון , ע"פ 4004/93 - יעקובוביץ' , ע"פ 242/63 - קרייתי ,

רע"א 5381/91 - חוגלה , רע"פ 3445/01 - אלמליח , דנ"פ 3898/90 - זילברברג ,

ע"פ 663/81 - חורי , ע"פ 725/97 - קלקודה , ע"א 5893/91 - טפחות , רע"א 1917/92 - סקולר ,

ת"א (מחוזי ת"א) 2486/02 - כרמלתון , רע"א 4999/95 - alberici , בג"ץ 744/97 - גוזלן ,

ע"א 632/77 - מוסקונה , בש"פ 9322/99 - מסארווה , בש"פ 3831/02 - מצרי ,

ע"פ 5425/01 - אלחאק ,בג"ץ 620/02 - התובע הצבאי הראשי , בש"פ 4157/00 - נמרודי ,

בש"פ 7008/97 - הורוביץ


מבחנים משנים קודמות

תשס"ו - מועד א + פתרון רשמי , מועד ב + פתרון רשמי