חיוב וקניין במשפט העברי

99-973

ד"ר יצחק ברנד

  חוות דעת הסטודנטים לגבי המרצה

 

סיכומי שיעור | מקורות קריאה | הכנה למבחן | מבחנים

עדכון אחרון: 19/07/2009 20:37

***הקורס שינה את סימולו למספר: 990007***

סיכומי שיעור [לראש הדף]

תשס"ט

מחברת קורס מצטברת - זאב אינגבר

תשס"ו:

סילבוס

מחברת קורס מצטברת - זוהר פולובין

מחברת קורס מצטברת

מחברת קורס מצטברת - יונתן


תשס"ה:

מחברת קורס מצטברת - ליאור צירלין


תשס"ד:

מחברת קורס מצטברת - גל אלהרר

מחברת קורס מצטברת - בעריכה של ירון אונגר

מסכם: נתן ליבוביץ

26.02.04 - 11.03.04 - 18.03.04 - 25.03.04 - 15.04.04 - 22.04.04 - 06.05.04 - 13.05.04 - 20.05.04 - 03.06.04 - 10.06.04 - 17.06.04

מסכם: אלי וידר

26.02.04 - 11.03.04 - 18.03.04 - 25.03.04 - 15.04.04 - 22.04.04  - 29.04.04  - 06.05.04  - 13.05.04 - 20.05.04  - 03.06.04 - 10.06.04 - 17.06.04


תשס"ג:

מחברת קורס מצטברת - ענבל ברקוביץ-דיין

מסכם: בצלאל פוטשבוצקי

11.2.03 - 18.2.03 - 4.3.03 - 11.3.03 - 25.3.03 - 1.4.03 - 8.4.03 - 29.4.03 - 13.5.03 - 20.5.03 - 27.5.03

מסכם: רן גולן

11.2.02 - 18.2.03 - 4.3.03 - 11.3.03 - 25.3.03 - 1.4.03 - 8.4.03 - 13.5.03 - 20.5.03 - 27.5.03

מסכמת: רחלי פרי

11.2.03 - 18.2.03 - 11.3.03 - 25.3.03 - 1.4.03 - 8.4.03 - 29.4.03 - 13.5.03 - 20.5.03 - 27.5.03

מסכמת: שרית גרטנלאוב

11.02.03 - 18.02.03 - 11.03.03 - 25.03.03 - 01.04.03 - 08.04.03 - 29.04.03 - 13.05.03 - 20.05.03 - 27.05.03


לא ידוע:

מחברת קורס 1

מחברת קורס 2


מקורות תשס"ד [לראש הדף]

1 - מבוא - ההבחנה בין חיוב לקניין

2 - קניין דברים

3 - אסמכתא

4 - דברים

5 - דברים הנקנים באמירה

6 - דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים

7 - אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

8 - אודיתא

9 - מעמד שלשתן


הכנה למבחן [לראש הדף]

טבלת כל הגישות - ליאור צירלין - תשס"ה

תקציר למבחן - נתן ליבוביץ - תשס"ד

תקציר למבחן - רועי כהן - תשס"ב


מבחנים משנים קודמות [לראש הדף]

תשס"ה - מועד א + הצעה לפתרון + פתרון בציון 84 - ליאור צירלין + פתרון בציון 90 , מועד ב

תשס"ד - מועד א + הצעה לפתרון 1 + הצעה לפתרון 2 + פתרון רשמי , מועד ב + הצעה לפתרון

תשס"ג - מועד א + פתרון - ציון 88 , מועד ב + פתרון בציון 91

תשס"ב - מועד א , מועד ב

תשס"א - מועד א + פתרון רשמי