הזכות להליך הוגן

תואר שני לעו"ד - מסלול פלילי

99636

ד"ר איריס קנאור, עו"ד יניב ואקי

מועדי הבחינות (נכון ל - 15.03.05): מועד א' -15/07/05, מועד ב' 16/09/05

עדכון אחרון: 21/07/2005 18:18

סילבוס תשס"ה


סיכומי שיעור

מחברת קורס תשס"ה - שירה אלקלעי

תקציר מחברת הקורס

מחברת שירה משולבת פסיקה - רווית זיכרמן


פסיקה

בש"פ 2169/92 - סוויסה , ב"ש (נצרת) 2971/01 - מוזדולבסקי , בש"פ 8758/01 - רזינשווילי , דנ"פ 2316/95 - גנימאת ,

ע"פ 2910/94 - יפת , ע"פ 6251/94 - בן ארי , דנ"פ 4971/02 - זגורי , מ"ח 3032/99 - ברנס , מ"ח 1966/98 - הררי ,

ע"פ 4765/98 - נידאל אבו סעדה , ב"ש (נצרת) 2367/03 - נוג'ידאת , בש"פ 696/04 - סבייח , מ"ח 6148/95 - עזריה ,

מ"ח 6731/96 - ברנס , מ"ח 7929/96 - כוזלי , דנג"צ 2751/94 - לשכה אחרת , ת"פ (שלום ת"א) 6650/93 - תומרקין ,             

 ת"פ (ת"א) 329/96 - אולמרט , בג"ץ 1563/96 - עו"ד כץ  + תקציר , ת"פ (ת"א) 10345/98 - רחמילביץ' ,

בג"ץ 5319/97 - קוגן , ע"פ 70770/00 - ארויה , ע"פ 360/80 - אפנג'ר , ע"פ 1382/99 - בלחניס , ע"פ 115/82 - מועדי , ת"פ

(נצרת) 511/97 - עודה , ע"פ 161/77 - זוהר , בג"ץ 3412/91 - סופיאן , ע"פ 6613/99 - סמירק , רע"פ 8600/03 - גלעד שרון ,

ע"פ 1761/04 - גלעד שרון , ת"פ (י-ם) 108/98 - אסקין , ע"פ 2831/95 - אלבה , ע"פ 1/48 - סילווסטר , ע"פ 21/72 - צייגר ,

ע"פ 951/80 - קניר ,  ע"פ 993/93 - אבוטבול , דנ"פ 188/94 - אבוטבול


חקיקה

קובץ החקיקה המקוצר

חוק סדר הדין הפלילי , סעיף 3 לחוק , סעיף 215 לחוק

חוק בתי המשפט , סעיפים 32-30 לחוק

חוק יסוד השפיטה , סעיף 19 לחוק

פקודת הראיות , סעיפים 12, 47, 52, 56 לפקודה

פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

חסד"פ (סמכויות אכיפה - מעצרים) , סעיפים 28 (א), 36-34 לחוק

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו